LÃI VAY THẢ NỔI - DƯ NỢ GIẢM DẦN

Lãi thả nổi là lãi suất được điều chỉnh theo từng thời kỳ, biến đổi theo thời gian.

Lãi tính trên dư nợ giảm dần là lãi sẽ chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ, sau khi đã trừ ra phần tiền gốc bạn đã trả trong các tháng trước đó.

Ví dụ, khi bạn vay 50,000,000đ, thời hạn 1 năm (12 tháng)

- Tháng đầu tiên, lãi được tính trên 50,000,000đ. Bạn trả bớt nợ gốc 5,000,000đ.

- Tháng thứ hai, lãi sẽ chỉ tính trên 45,000,000đ. Bạn trả bớt nợ gốc thêm 5,000,000đ.

- Tháng thứ 3, lãi sẽ chỉ tính trên 40,000,000đ… Các tháng tiếp theo lãi sẽ được tính tiếp tục tương tự theo cách thức này.

Nhập các thông tin cần thiết, bạn sẽ biết ngay số tiền lãi cần trả hàng tháng.

triệu đồng
năm
%/năm
tháng
%/năm