Giới thiệu các loại tin VIP

Chuẩn Nhà Đất là website, ứng dụng đăng tin bất động sản miễn phí loại tin thường , miễn phí quản lý giỏ hàng,... cho tất cả mọi người.
Nếu không mua gói dịch vụ hỗ trợ thêm bạn sẽ không tốn bất kì chi phí nào

Các loại tin VIP có trên chuannhadat.com

Vip 1

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Vip 2

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU CAM, nằm dưới tin VIP 1 và trên tất cả các loại tin khác.

Vip 3

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU XANH, nằm dưới tin VIP 1, VIP 2 và trên tin thường.

Tin thường

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ thường màu xanh, hiển thị dưới các loại tin VIP