Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Kế hoạch sử dụng đất xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2, xã Cam Thành Bắc có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2, xã Cam Thành Bắc có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Xã Cam Thành Bắc trên bản đồ Google vệ tinh. 

Cụm công nghiệp Tân Lập; Kè và đường ven đầm Thủy Triều (đoạn từ đường Yersin đến Cam Thành Bắc); Kè và đường ven đầm Thủy Triều (đoạn từ đường Yersin đến Cam Thành Bắc); Dự án đấu nối 110kV sau TBA 220kV Cam Ranh;

Tuyến đường dây 110kV Suối Dầu - Cam Ranh (Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110KV Suối Dầu - Cam Ranh); Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đường dây 220kv đấu nối vào trạm; Tuyến đường dây 110KV đấu nối nhà máy điện mặt trời Trung Sơn; Trạm cắt 110kV tại Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn.Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Cam Thành Bắc TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan