Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Kế hoạch sử dụng đất xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Cam An Nam là một xã thuộc phía Tây huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, có diện tích 13,57 km². Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2, xã Cam An Nam có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau: 

Cam An Nam là một xã thuộc phía Tây huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, có diện tích 13,57 km². Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2, xã Cam An Nam có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau: 

 Xã Cam An Nam trên bản đồ Google vệ tinh. 

Tuyến đường dây 220KV, Kênh trạm bơm thuộc Hồ chứa nước Tà Rục xã Cam An Nam; Đường dây điện110kV đấu nối thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời (Điện lực miền Trung); Tuyến đường dây 110KV đấu nối nhà máy điện mặt trời Trung Sơn; Tuyến đường dây 220KV, Kênh trạm bơm thuộc Hồ chứa nước Tà Rục xã Cam An Nam; Trường THPT Cam An Nam.

Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Cam An Nam TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan