Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

36 khu đất sẽ đấu giá trong năm 2023 tại Đồng Nai: Khu đất CCN Long Giao, khu đất TMDV thị trấn Trảng Bom

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất  năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 khu đất trong năm 2023 với giá trị khoảng 781 tỷ đồng (tạm tính theo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024).

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất  năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 khu đất trong năm 2023 với giá trị khoảng 781 tỷ đồng (tạm tính theo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024).

Trong đó, ba khu đất với diện tích 58,5 ha, giá trị khoảng 639 tỷ đồng được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện;

Thời gian thực hiện đấu giá ba khu đất:

 

Danh sách các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện:

 

Và 33 khu đất với diện tích 18,64 ha, giá trị khoảng 142 tỷ đồng được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện.

Về thời gian thực hiện, UBND các huyện, TP Long Khánh và TP Biên Hoà sẽ xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khu đất đấu giá.

Một số khu đất đáng chú ý có khu đất thương mại dịch vụ (TMDV) giáp KDL thác Ba Giọt tại huyện Định Quán với diện tích 7.497 m2; khu đất TMDV tại điểm du lịch Bàu nước sôi, huyện Định Quán 56.711 m2; khu đất ở nông thôn thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 26 tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc với diện tích 7.130 m2;...

Danh sách các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện. 

 

 

 

 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý về giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết,... trong năm 2023, nhằm đảm bảo đủ điều kiện xây dựng phương án đấu giá, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện cho năm 2024 đối với 8 khu đất với diện tích 94,4 ha.

Danh sách các khu đất hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong năm 2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện:

 

 

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

- Chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác của hộ gia đình cá nhân; chuyển mục đích từ đất trồng lúa một vụ, đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân; chuyển mục đích sang đất nuôi trông thủy sản.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

- Chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác của hộ gia đình cá nhân; chuyển mục đích từ đất trồng lúa một vụ, đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân; chuyển mục đích sang đất nuôi trông thủy sản.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Cụ thể, phía bắc giáp huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán với ranh giới tự nhiên là hồ Trị An; phía đông giáp huyện Thống Nhất; phía nam giáp xã Cây Gáo, Sông Thao (huyện Trảng Bom); phía tây giáp thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Sông Thao, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Sông Thao, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Cụ thể, phía bắc giáp xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom); phía đông giáp xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom); phía nam giáp xã Hưng Lộc và Hưng Thịnh (huyện Thống Nhất); phía tây nam giáp xã Trung Hòa, Tây Hòa (huyện Trảng Bom); phía tây bắc giáp xã Sông Trầu, Cây Gáo (huyện Trảng Bom).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Cụ thể, phía đông xã giáp xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom); phía bắc giáp xã Sông Thao, Tây Hòa (huyện Trảng Bom); phía tây giáp xã Tây Hòa và xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom); phía nam giáp xã Bình An (huyện Long Thành).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Trên địa bàn xã Tây Hòa có tuyến giao thông quan trọng là đường Quốc lộ 1A (tuyến đường giao thông xuyên suốt Việt Nam). Bên cạnh đó, đường Tây Hòa - Trung Hòa, Tây Hòa 1, Tây Hòa 2, Tây Hòa 3, Suối Dinh là những đường lớn tại xã. 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Sông Trầu là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 38,63 km², dân số năm 2019 là 25.000 người, mật độ dân số đạt 647 người/km². Xã Sông Trầu giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Quảng Tiến là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 5,38 km², dân số năm 2019 là 10.000 người, mật độ dân số đạt 1.869 người/km². Xã Quảng Tiến giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom. 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Hố Nai 3 là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 19,24 km², dân số năm 2019 là 55.000 người, mật độ dân số đạt 2.883 người/km². Xã Hố Nai 3 giáp với nhiều xã, phường khác của huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Giang Điền là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 8,89 km², dân số năm 2014 là 6952 người, mật độ dân số đạt 782 người/km². Xã Giang Điền giáp với nhiều xã, phường khác của huyện Trảng Bom và TP Biên Hòa.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Cây Gáo là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 17,21 km², dân số năm 2014 là 10533 người, mật độ dân số đạt 612 người/km². Xã Cây Gáo giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Bình Minh là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 14,04 km², dân số năm 2019 là 26.000 người, mật độ dân số đạt 1.797 người/km². Xã Bình Minh giáp với nhiều xã, phường khác của huyện Trảng Bom, TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Bàu Hàm, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Bàu Hàm, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Bàu Hàm là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 22,54 km², dân số năm 2014 là 9.729 người, mật độ dân số đạt 432 người/km². Xã Bàu Hàm giáp với nhiều xã, phường khác của huyện Trảng Bom và huyện Thống Nhất.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã An Viễn là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 22,12 km², dân số năm 2014 là 8.080 người, mật độ dân số đạt 319 người/km². Xã An Viễn giáp với nhiều xã, phường khác của huyện Trảng Bom, huyện Long Thành và TP Biên Hòa.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Đồi 61 là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 25,73 km², dân số năm 2014 là 10.291 người, mật độ dân số đạt 400 người/km². Xã Đồi 61 giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai năm 2021

Xã Bắc Sơn là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 22,58 km², dân số năm 2019 là 75.000 người, mật độ dân số đạt 3.377 người/km². Xã Bắc Sơn giáp với nhiều xã, phường khác của huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa.

Đọc tiếp →