Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Sơn Thái sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 250 m, đoạn đường mở gần UBND xã Sơn Thái về phía tây nam và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 27C.

Xã Sơn Thái thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp xã Liên Sang; phía tây giáp tỉnh Lâm Đồng; phía nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía bắc giáp xã Khánh Thượng.

Địa bàn xã có các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 27C. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 35 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 66 km.

Trong tương lai, xã Sơn Thái sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 250 m, đoạn đường mở gần UBND xã Sơn Thái về phía tây nam và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 27C.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Sơn Thái có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Sơn Thái thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Sơn Thái trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Sơn Thái theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

 Đoạn đường dài khoảng 250 m, mở gần UBND xã Sơn Thái về phía tây nam và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 27C, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Sơn Thái trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Sơn Thái. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Đường sẽ mở ở xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Liên Sang sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 250 m, đoạn đường mở gần UBND xã Liên Sang về phía nam và chạy song song với Quốc lộ 27C.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Khánh Trung sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 250 m, đoạn đường mở gần Trường tiểu học Khánh trung (điểm Bắc Sông Giang) về phía nam và có điểm đầu ở đường 8B.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Khánh Thượng sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 900 m, đoạn đường mở gần Trạm y tế Khánh Thượng về phía tây và có điểm đầu gần điểm Trương Tà Gọc.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn xã có các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 27C, Huyện lộ 62 và Đường tỉnh 2. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 13,5 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 37,5 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Khánh Thành sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 950 m, đoạn đường mở gần UBND xã Khánh Thành về phía bắc và chạy gần song song với một đoạn sông Khế.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Huyện lộ 62. Quốc lộ 27C chạy ngay gần địa giới phía bắc xã. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 18 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 42 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8B. Quốc lộ 27C chạy ngay gần địa giới phía nam xã. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 2,1 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 36 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8B. Quốc lộ 27C cách trung tâm xã khoảng 26 km. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 25 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 53 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8. Quốc lộ 27C cách trung tâm xã khoảng 18 km. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 23 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 40 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 18,5 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 44 km. Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8. Quốc lộ 27C cách trung tâm xã khoảng 20 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Cầu Bà sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 800 m, đoạn đường có điểm đầu gần Trường Tiểu học Cầu Bà.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 22 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 54 km. Địa bàn xã có các tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 27C (tuyến đường nối TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Xã Sông Cầu thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Xã có diện tích 25,13 km².  Xã Sông Cầu có vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp huyện Diên Khánh; phía tây giáp xã Cầu Bà; phía nam giáp thị trấn Khánh Phú.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Xã Sơn Thái thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Xã có diện tích 62,36 km².  Xã Sơn Thái có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Liên Sang; phía tây tây giáp tỉnh Lâm Đồng; phía nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía bắc giáp xã Khánh Thượng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Xã Liên Sang thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Xã có diện tích 58,02 km².  Xã Liên Sang có vị trí địa lý: Phía đông giáp thị trấn Khánh Thành; phía tây tây giáp xã Sơn Thái; phía nam giáp xã Thành Sơn; phía bắc giáp xã Khánh Thượng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Xã Khánh Trung thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Xã có diện tích 177,03 km².  Xã Khánh Trung có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Khánh Hiệp; phía tây giáp xã Khánh Thượng; phía nam giáp xã Khánh Nam; phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Xã Khánh Thượng có vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp xã Khánh Thượng; phía tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía nam giáp xã Giang Ly. Về quy hoạch, năm 2021, UBND huyện Khánh Vĩnh đã công khai báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Xã Khánh Thành thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Xã có diện tích 57,52 km².  Xã Khánh Thành có vị trí địa lý: Phía đông giáp thị trấn Khánh Phú; phía tây tây giáp xã Sơn Thái; phía nam giáp xã Thành Sơn; phía bắc giáp xã Khánh Nam.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Xã Khánh Phú thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Xã có diện tích 157,02 km².  Xã Khánh Phú có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Cam Lâm; phía tây tây giáp xã Liên Sang; phía nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía bắc giáp xã Sông Cầu.

Đọc tiếp →