Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Hưng Yên có thêm khu công nghiệp mới tại thị trấn Ân Thi, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định. Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đâu tư và pháp luật có liên quan.

Dự án trên được thực hiện tại xã Vân Du, xã Xuân Trúc, xã Quang Lãng và thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư của dự án là 3.095 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định. Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đâu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Hưng Yên đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Đồng thời, cập nhật vị trí và quy mô diện tích của khu công nghiệp Thổ Hoàng vào phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 05 năm 2021-2025 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được phê duyệt; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thổ Hoàng theo quy định của pháp luật về xây dựng; kiểm tra, giám sát, đảm bảo dự án triển khai phù hợp với vị trí quy hoạch phát triển khu công nghiệp Thổ Hoàng...

Cũng theo Quyết định, CTCP đầu tư và phát triển hạ tầng Ân Thi sẽ là nhà đầu tư của của dự án. Công ty có chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và UBND tỉnh Hưng Yên; sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Công ty Ân Thi chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Theo Đời sống Pháp luật


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022

Phía bắc của xã Tiền Phong giáp xã Đa Lộc (huyện Ân Thi), phía tây giáp các xã Hồ Tùng Mậu và Hồng Vân (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Hạ Lễ (huyện Ân Thi), phía đông giáp huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án đường ĐH65 và đường quy hoạch mới số 4

Kế hoạch sử dụng đất xã Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án đường ĐH65 và đường quy hoạch mới số 4

Đặng Lễ là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía tây nam của huyện và có diện tích hành chính là 6,07 km2. Phía bắc của xã Đặng Lễ giáp xã Quảng Lãng và thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Cẩm Ninh (huyện Ân Thi), các phía còn lại của xã Đặng Lễ giáp huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL39

Kế hoạch sử dụng đất xã Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL39

Phía bắc của xã Nguyễn Trãi giáp với xã Hoàng Hoa Thám (huyện Ân Thi), phía tây bắc giáp thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi), phía tây giáp xã Cẩm Ninh (huyện Ân Thi), phía tây nam và nam giáp xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi), phía đông nam và đông giáp xã Đa Lộc (huyện Ân Thi).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm cầu Trà Phương bắc qua sông Cửu Yên

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm cầu Trà Phương bắc qua sông Cửu Yên

Phía bắc và đông bắc của xã Hồng Quang giáp xã Hồng Vân (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Hạ Lễ (huyện Ân Thi), phía nam giáp huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), phía tây giáp huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên). Xã có nghĩa trang thôn Mai Xuyên nằm về phía đông nam.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022

Phía bắc của xã Hồ Tùng Mậu giáp xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi), phía tây bắc giáp xã Cẩm Ninh (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Tiền Phong (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Hồng Vân (huyện Ân Thi), phía tây nam giáp huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án cải tạo, nâng cấp ĐH64 và đường trục chính ra đồng thôn 1

Kế hoạch sử dụng đất xã Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022:  Dự án cải tạo, nâng cấp ĐH64 và đường trục chính ra đồng thôn 1

Hạ Lễ là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm ở điểm cực nam của huyện và có diện tích hành chính là 5,71 km2. Phía bắc của xã Hạ Lễ giáp các xã Tiền Phong và Hồng Vân (huyện Ân Thi), phía tây bắc và tây giáp xã Hồng Quang (huyện Ân Thi), các phía còn lại của xã giáp huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án đường ĐH65 và đường trục ngang kết nối QL39

Kế hoạch sử dụng đất xã Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án đường ĐH65 và đường trục ngang kết nối QL39

Phía bắc của xã Cẩm Ninh giáp thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi), phía tây bắc và phía tây giáp xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi), phía đông nam giáp xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi), phía tây nam giáp huyện Km Động (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án xây dựng cầu Trà Phương bắc qua sông Cửu Yên

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án xây dựng cầu Trà Phương bắc qua sông Cửu Yên

Phía bắc của xã Hồng Vân giáp xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Tiền Phong (huyện Ân Thi), phía đông nam giáp xã Hạ Lễ (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Hồng Quang (huyện Ân Thi), phía tây giáp huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án đường nối vành đai V với QL38B và CT Hà Nội - Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất xã Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án đường nối vành đai V với QL38B và CT Hà Nội - Hải Phòng

Phía bắc của xã Đa Lộc giáp với xã Văn Nhuệ (huyện Ân Thi), phía tây giáp xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi), phía tây nam giáp xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Tiền Phong (huyện Ân Thi), phía đông giáp tỉnh Hải Dương. Một cạnh phía đông bắc của xã là sông Cửu An, xã có nghĩa trang thôn Trạo Thôn nằm ở phía tây.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam

Kế hoạch sử dụng đất xã Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam

Trên địa bàn xã Bãi Sậy có một số tuyến giao thông đáng chú ý như QL3B chạy qua địa bàn phía tây (là tuyến đường nối giữa ba tỉnh Lạng Sơn - Bắc Kạn - Tuyên Quang với chiều dài hơn 200 km, điểm đầu của Khẩu Pò Mã, tại biên giới với Trung Quốc, điểm cuối giao với QL2C tại Tuyên Quang);

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm đường nối vành đai V vùng thủ đô với QL38B và ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất xã Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm đường nối vành đai V vùng thủ đô với QL38B và ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Phía tây bắc của xã Văn Nhuệ giáp xã Hoàng Hoa Thám (huyện Ân Thi); phía tây nam giáp xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi); phía nam giáp xã Đa Lộc (huyện Ân Thi); phía đông giáp tỉnh Hải Dương. Một cạnh phía đông của xã Văn Nhuệ là sông Cửu An, trên địa bàn xã có đường 390 chạy ngang qua địa bàn phía tây nam.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm đường nối QL39 với ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm đường nối QL39 với ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Phía bắc của xã Tân Phúc giáp các xã Bãi Sậy và xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi); phía tây giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi); phía nam giáp các xã Quang Vinh và Hoàng Hoa Thám (huyện Ân Thi); phía đông giáp tỉnh Hải Dương.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã

Phía bắc của xã Hoàng Hoa Thám giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi); phía tây bắc giáp xã Quang Vinh (huyện Ân Thi); phía tây nam giáp thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi); phía nam giáp xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi); phía đông giáp xã Văn Nhuệ (huyện Ân Thi); phía đông bắc giáp tỉnh Hải Dương.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án cụm công nghiệp Phù Ủng

Kế hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án cụm công nghiệp Phù Ủng

Phía nam của xã Phù Ủng giáp xã Bãi Sậy (huyện Ân Thi); phía tây nam giáp xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi); phía tây bắc giáp thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); phía đông bắc giáp tỉnh Hải Dương. Các cạnh phía tây bắc và đông bắc của xã là sông Bắc Hưng Hải.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án KCN Thổ Hoàng

Kế hoạch sử dụng đất xã Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án KCN Thổ Hoàng

Phía đông bắc của xã Vân Du giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi); phía đông nam giáp xã Quang Vinh và thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi); phía nam và tây nam giáp xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi); phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án nâng cấp, mở rộng đường gom ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất xã Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Dự án nâng cấp, mở rộng đường gom ĐCT Hà Nội - Hải Phòng

Phía bắc của xã Đào Dương giáp với xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi); phía đông giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi); phía nam giáp xã Quang Vinh (huyện Ân Thi); phía tây nam giáp xã Vân Du (huyện Ân Thi); phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm tuyến đường nối ĐCT Hà Nội - Hải Phòng với ĐCT Cầu Giẽ - Ninh Bình

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Làm tuyến đường nối ĐCT Hà Nội - Hải Phòng với ĐCT Cầu Giẽ - Ninh Bình

Phía bắc và tây bắc của xã Quảng Lãng giáp xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi); phía đông giáp thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi); phía nam giáp xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi), phía tây giáp huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022

Trên địa bàn xã Quang Vinh có một vài tuyến giao thông đáng chú ý như Quốc lộ 38 (đây là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia dài 87 km, kết nối Bắc Ninh với Hưng Yên và Hà Nam); Đường 200 (một tỉnh lộ quan trọng của tỉnh Hưng Yên, dài khoảng 37,6 km, chạy qua 19 xã, thị trấn của ba huyện gồm Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ thuộc tỉnh này);...

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Cải tạo nâng cấp ĐT387

Kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên năm 2022: Cải tạo nâng cấp ĐT387

Phía tây nam của xã Bắc Sơn giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi); phía nam giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi); phía đông nam giáp xã Bãi Sậy (huyện Ân Thi); phía đông bắc giáp xã Phù Ủng (huyện Ân Thi), phía bắc giáp thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Đọc tiếp →