Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Hậu Giang dự chi gần 4.000 tỷ mở rộng đường Vị Thanh - Cần Thơ

Thông tin từ Báo Hậu Giang, đường nối TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ có quy mô 4 làn xe (trong đó, giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 2 làn xe, giai đoạn 2 đầu tư hoàn thiện dự án với quy mô 4 làn xe).

Thông tin từ Báo Hậu Giang, đường nối TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ có quy mô 4 làn xe (trong đó, giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 2 làn xe, giai đoạn 2 đầu tư hoàn thiện dự án với quy mô 4 làn xe).

Hậu Giang hiện đã thực hiện đầu tư hoàn thành giai đoạn 1, với quy mô 2 làn xe và đưa vào sử dụng năm 2012. Đối với 2 làn xe còn lại chưa thể đầu tư do khó khăn về nguồn vốn.

Ngày 18/2 vừa qua, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (nay là quốc lộ 61C), đoạn từ km10 + 200 (ranh giới giữa TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang) đến km47 + 352 (điểm cuối dự án quốc lộ 61C). 

Theo đề xuất của tỉnh, dự kiến mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.888 tỷ đồng.

Tương tự như Hậu Giang, ngày 24 /2, UBND TP Cần Thơ đã có báo cáo đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn ODA dự án phát triển bền vững TP Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (quốc lộ 61C) giai đoạn 2, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, theo đề xuất của UBND TP Cần Thơ, tổng chiều dài tuyến qua địa bàn khoảng 10,2 km, bao gồm đoạn qua địa phận quận Cái Răng khoảng 1,7 km, đoạn qua địa phận huyện Phong Điền khoảng 8,5 km.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 889 tỷ đồng từ khoản vay hỗ trợ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu, nguồn vốn vay lại và vốn đối ứng của địa phương.

Trên cơ sở đề nghị của Hậu Giang và TP Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định chuyển tuyến đường Cần Thơ - Vị Thanh thành quốc lộ 61C và đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1, TP Cần Thơ, điểm cuối giao với quốc lộ 61, tỉnh Hậu Giang, chiều dài khoảng 48 km. Tuyến được quy hoạch với quy mô đường cấp III, 4 làn xe, đầu tư trong giai đoạn sau năm 2030.

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan