Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Quận Tân Phú, Đồng Nai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Xã Phú Bình có diện tích khoảng 16,02 km², giáp với nhiều khu vực khác của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận. Vị trí cụ thể của xã Phú Bình như sau: Phía bắc của xã Phú Bình giáp xã Phú Trung (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía tây giáp xã Phú Thanh và xã Phú Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía nam giáp xã Nam Chính (huyện Đức Linh, Bình Thuận) và thị trấn Đức Tài (huyện Đức Linh, Bình Thuận), phía đông giáp xã Đa Kai (huyện Đức Linh, Bình Thuận).

 

Xã Phú Bình có diện tích khoảng 16,02 km², giáp với nhiều khu vực khác của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận. Vị trí cụ thể của xã Phú Bình như sau: Phía bắc của xã Phú Bình giáp xã Phú Trung (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía tây giáp xã Phú Thanh và xã Phú Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai), phía nam giáp xã Nam Chính (huyện Đức Linh, Bình Thuận) và thị trấn Đức Tài (huyện Đức Linh, Bình Thuận), phía đông giáp xã Đa Kai (huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai mới nhất

1. Đường đi qua trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Bình. Có chiều dài vào khoảng 1,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần cơ sở cá Giống Từ). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

 Đường đi qua trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường đi qua trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi trên bản đồ Google vệ tinh

TIN LIÊN QUAN

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1) 18/04/2022 - 23:18

2. Đường đi qua trường THCS Phú Bình

Theo quy hoạch, đường đi qua trường THCS Phú Bình sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần dịch vụ cầm đồ Xì Tin). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã (cách đường 20 khoảng 230 m về phía đông).

 Đường đi qua trường THCS Phú Bình theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường đi qua trường THCS Phú Bình trên bản đồ Google vệ tinh

3. Đường đi qua trường THPT Thanh Bình

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn xã Phú Bình. Có chiều dài vào khoảng 370 m. Điểm đầu nằm trên đường 20 (gần cửa hàng TTNT Phương Nhi). Điểm cuối nằm gần hồ bơi 30/4, tại đây sẽ có một đường sẽ mở mới, sẽ được giới thiệu ở các phần sau.

Đường đi qua trường THPT Thanh Bình theo quy hoạch tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú

Đường đi qua trường THPT Thanh Bình trên bản đồ Google vệ tinh  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).   

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Xã Phú Lâm có diện tích khoảng 6,14 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Vị trí cụ thể của xã Phú Lâm như sau: Phía bắc của xã Phú Lâm giáp xã Thanh Sơn và xã Phú Trung, phía tây giáp xã Phú Thanh và xã Phú Xuân, phía nam giáp xã Phú Thanh và xã Phú Bình, phía đông giáp xã Phú Bình. 

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Phú Xuân là một xã thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị trí cụ thể của xã Phú Xuân như sau: Phía bắc của xã Phú Xuân giáp xã Núi Tượng và xã Phú Thịnh, phía đông giáp xã Phú An và xã Thanh Sơn, phía nam giáp xã Phú Thanh và xã Phú Lâm, phía tây giáp xã Phú Lộc và thị trấn Tân Phú.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú An, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú An, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú An là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía đông của huyện. Xã Phú An có diện tích 52,5 km², dân số tính đến năm 1999 là 5.693 người, mật độ dân số đạt 108 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Nam Cát Tiên là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía đông của huyện. Xã Nam Cát Tiên có diện tích 22,46 km², dân số tính đến năm 1999 là 6.038 người, mật độ dân số đạt 269 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Sơn là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía đông nam của huyện. Xã Phú Sơn có diện tích 14,29 km², dân số tính đến năm 1999 là 9.169 người, mật độ dân số đạt 642 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Núi Tượng, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Núi Tượng là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm gần như giữa trung tâm của huyện. Xã Núi Tượng có diện tích 22,91 km², dân số tính đến năm 1999 là 5.300 người, mật độ dân số đạt 231 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Lộc là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía tây nam của huyện. Xã Phú Lộc có diện tích 30,64 km², dân số tính đến năm 1999 là 8.454 người, mật độ dân số đạt 276 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Tà Lài là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía tây của huyện. Xã Tà Lài có diện tích 27,39 km², dân số tính đến năm 1999 là 7.382 người, mật độ dân số đạt 270 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Lập là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía tây của huyện. Xã Phú Lập có diện tích 14,54 km², dân số tính đến năm 1999 là 6.919 người, mật độ dân số đạt 476 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Sơn, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Sơn, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Thanh Sơn là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía đông nam của huyện. Xã Thanh Sơn có diện tích 15,44 km², dân số tính đến năm 1999 là 5.220 người, mật độ dân số đạt 338 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Bình là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía đông nam của huyện. Xã Phú Bình có diện tích 16,02 km², dân số tính đến năm 1999 là 11.488 người, mật độ dân số đạt 717 người/km². Một cạnh phía nam của xã Phú Bình là sông La Ngà.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Điền là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm ở cuối phía nam của huyện. Xã Phú Điền có diện tích 20,33 km², với dân số tính đến năm 1999 là 8.548 người, mật độ dân số đạt 420 người/km². 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Trà Cổ, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Trà Cổ, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Trà Cổ là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía nam của huyện. Xã Trà Cổ có diện tích 17,15 km², dân số tính đến năm 1999 là 6.562 người, mật độ dân số đạt 383 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Trung, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Trung, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Trung là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm về phía đông nam của huyện. Xã Phú Trung có diện tích 15,39 km², dân số tính đến năm 2014 là 8.876 người, mật độ dân số đạt 469 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Thanh là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm ở về phía nam của huyện. Xã Phú Thanh có diện tích 28,18 km², dân số tính đến năm 1999 là 12.578 người, mật độ dân số đạt 446 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai năm 2021

Xã Phú Xuân là một trong 18 thị trấn và xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nằm gần như ngay giữa trung tâm của huyện. Xã Phú Xuân có diện tích 21,62 km², dân số tính đến năm 1999 là 10.991 người với mật độ dân số đạt 508 người/km².

Đọc tiếp →