Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Quận 8, Hồ Chí Minh

Kế hoạch sử dụng đất phường 16, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 16 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án xây dựng cầu Rạch Cát; dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16. Quận 8; dự án tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía bắc);

Phường 16 có diện tích khoảng 3,55 km², có ranh giới phía đông giáp phường 15, phía tây giáp khu dân cư 584 - Huỳnh Bá Chánh, phía nam giáp kênh Đôi, phía bắc giáp phường 10 (quận 6).

Trụ sở UBND quận 8 cách trung tâm phường 16 khoảng 8 km, mất khoảng 13 phút di chuyển bằng ô tô; phố đi bộ Nguyễn Huệ và trụ sở UBND TP HCM cách khoảng 13 km (24 phút).

 Phường 16 trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 16 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án xây dựng cầu Rạch Cát; dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16. Quận 8; dự án tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía bắc);

Dự án chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định; dự án khu dân cư Asahi Tower; dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside;...

Xem chi tiết và tải về Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận 8. TẠI ĐÂY

Xem chi tiết và tải về Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận 8. TẠI ĐÂY

Xem chi tiết và tải về Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận 8. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất phường 16. TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất phường 15, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án cầu Kênh Ngang số 3

Kế hoạch sử dụng đất phường 15, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án cầu Kênh Ngang số 3

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 15 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông; dự án cầu Kênh Ngang số 2; dự án cầu Kênh Ngang số 3; dự án đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa;...

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 14, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án cầu Kênh Ngang số 2

Kế hoạch sử dụng đất phường 14, quận 8, TP HCM năm 2022:  Dự án cầu Kênh Ngang số 2

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 14 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc); dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông;

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 13, quận 8, TP HCM năm 2022: Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân

Kế hoạch sử dụng đất phường 13, quận 8, TP HCM năm 2022: Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 13 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân, Phường 13; dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông;...

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 12, quận 8, TP HCM năm 2022: Xây cầu Kênh Ngang số 1

Kế hoạch sử dụng đất phường 12, quận 8, TP HCM năm 2022: Xây cầu Kênh Ngang số 1

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 12 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như là dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh); dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 11, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án hai tuyến vận tải công cộng bằng đường thủy nội địa

Kế hoạch sử dụng đất phường 11, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án hai tuyến vận tải công cộng bằng đường thủy nội địa

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 11 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như là dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông; dự án đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 10, quận 8, TP HCM năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất phường 10, quận 8, TP HCM năm 2022

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 10 có một dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai đó là dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 9, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình

Kế hoạch sử dụng đất phường 9, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 9 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8; dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 8, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình

Kế hoạch sử dụng đất phường 8, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 8 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8; dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 7, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án trung tâm thương mại Bình Điền

Kế hoạch sử dụng đất phường 7, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án trung tâm thương mại Bình Điền

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 7 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất; dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B; dự án Trung tâm thương mại Bình Điền;

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 6, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án khu nhà ở Phước Bình

Kế hoạch sử dụng đất phường 6, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án khu nhà ở Phước Bình

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 6 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; dự án Đường vào Trung tâm y tế dự phòng; dự án đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới);

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 5, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án đường số 8 nối dài

Kế hoạch sử dụng đất phường 5, quận 8, TP HCM năm 2022: Dự án đường số 8 nối dài

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 5 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8); dự án nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân;

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 4, quận 8, TP HCM năm 2022: Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ

Kế hoạch sử dụng đất phường 4, quận 8, TP HCM năm 2022: Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 4 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng, dự án nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ, dự án nâng cấp đường số 9, 21 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 làm chủ đầu tư; dự án cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8; 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 3, quận 8, TP HCM năm 2022: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng

Kế hoạch sử dụng đất phường 3, quận 8, TP HCM năm 2022: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 3 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 làm chủ đầu tư; dự án Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3, Quận 8.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 2, quận 8, TP HCM năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất phường 2, quận 8, TP HCM năm 2022

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 2 có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc của Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý; chuyển đổi 0,01 ha diện tích đất cây hàng năm khác thành đất ở đô thị cho hộ gia đình cá nhân.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất phường 1, quận 8, TP HCM năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất phường 1, quận 8, TP HCM năm 2022

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận 8 được UBND TP HCM phê duyệt ngày 13/5/2022, phường 1 có một dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai đó là dự án Trường tiểu học Nguyễn Trực do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 làm chủ đầu tư.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở phường 16, quận 8, TP HCM

Đường sẽ mở ở phường 16, quận 8, TP HCM

Phường 16 là một trong 16 phường của quận 8 (thuộc TP HCM). Đây là phường nằm ở phía tây quận 8. Phía đông giáp phường 15, phía tây giáp khu dân cư 584 - Huỳnh Bá Chánh, phía nam giáp kênh Đôi, phía bắc giáp phường 10 (quận 6).

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở phường 15, quận 8, TP HCM

Đường sẽ mở ở phường 15, quận 8, TP HCM

Các trục đường này giúp người dân di chuyển thuận lợi vào trung tâm quận 1, cũng như lên các địa phương phía bắc (quận Thủ Đức; TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai...) hoặc phía đông (quận 9; thị trấn Long Thành, Đồng Nai…).

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở phường 14, quận 8, TP HCM

Đường sẽ mở ở phường 14, quận 8, TP HCM

Phường 14 là một trong 16 phường của quận 8 (thuộc TP HCM). Đây là phường nằm ở trung tâm quận 8. Phía đông giáp phường 13, phía tây giáp phường 15, phía nam giáp kênh Đôi, phía bắc giáp đại lộ Võ Văn Kiệt.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở phường 13, quận 8, TP HCM

Đường sẽ mở ở phường 13, quận 8, TP HCM

Phường 13 là một trong 16 phường của quận 8 (thuộc TP HCM). Đây là phường nằm ở trung tâm quận 8. Phía đông giáp phường 11, phía tây giáp phường 14, phía nam giáp phường 12, phía bắc giáp đại lộ Võ Văn Kiệt.

Đọc tiếp →