Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Tiền Phong có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Tiền Phong có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Xã Tiền Phong là một xã thuộc huyện Yên Dũng, có diện tích 10,51 km². Hiện tại, người dân ở xã Tiền Phong có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: DT284.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Tiền Phong có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Tiền Phong có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Từ trung tâm xã Tiền Phong đi tới trụ sở UBND huyện Yên Dũng khoảng 9km, mất khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 9km (15 phút).

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Đồng Phúc được thuận tiện hơn.

Đây là tuyến đường dài khoảng 630 m nối từ đường tỉnh 284 và kéo xuống phía tây nam.

 Tuyến đường sẽ mở trong tương lai của xã Tiền Phong trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Dũng.

 

 Hình ảnh thực địa trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm đường sẽ mở ở xã Tiền Phong trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Tiền Phong TẠI ĐÂY.

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Đường sẽ mở ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Xã Yên Lư là một xã thuộc huyện Yên Dũng với diện tích 21,35 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Nham Sơn và thị trấn Nham Biền, phía nam và phía tây giáp tỉnh Bắc Ninh, phía tây bắc giáp huyện Việt Yên, phía bắc giáp xã Nội Hoàng.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Xã Xuân Phú có diện tích 8,89 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Quỳnh Sơn, phía tây giáp các xã Hương Gián, Tân Liễu, phía nam giáp các xã Lãng Sơn, thị trấn Nham Biền, sông Thương, phía bắc giáp thị trấn Tân An.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Tư Mại có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 gần địa bàn phường giúp người dân xã Tư Mại có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Trí Yên có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường TL299B đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Trí Yên có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Tiến Dũng có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Tiến Dũng có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Tân Liễu có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT299 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Tân Liễu có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Quỳnh Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT293 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Quỳnh Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Nội Hoàng có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Nội Hoàng có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Lão Hộ có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Lão Hộ có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Lãng Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường TL299B gần địa bàn phường giúp người dân xã Lãng Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hương Gián có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT293 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Hương Gián có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đức Giang có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Đức Giang có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đồng Việt có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Đồng Việt có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đồng Phúc có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT284 gần địa bàn phường giúp người dân xã Đồng Phúc có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Xã Cảnh Thụy có diện tích 6,37 km², nằm ở phía bắc huyện Yên Dũng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Đức Giang và xã Tiến Dũng, phía tây giáp thị trấn Nham Biền, phía nam giáp xã Tư Mại, phía bắc giáp xã Tiến Dũng và xã Sơn Phú.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân thị trấn Tân An có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Dũng. Ngoài ra, đường DT299 đi qua địa bàn phường giúp người dân thị trấn Tân An có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,... 

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Nham Biền có diện tích 21,96 km², nằm ở phía nam huyện Yên Dũng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp các xã Cảnh Thụy, Tiến Dũng và Tư Mại, phía tây giáp xã Tiền Phong và xã Yên Lư, phía nam giáp tỉnh Bắc Ninh, phía bắc giáp xã Tân Liễu và xã Xuân Phú.

Đọc tiếp →

Bắc Giang sắp đấu giá 46 lô đất tại huyện Yên Dũng, khởi hơn 48 tỷ đồng

Bắc Giang sắp đấu giá 46 lô đất tại huyện Yên Dũng, khởi hơn 48 tỷ đồng

Đơn vị có tài sản là Trung tâm phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Yên Dũng. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Nam, có địa chỉ tại số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, điện thoại: 02043 528 818/0948 988 668.

Đọc tiếp →

Bắc Giang sắp đấu giá 46 lô đất tại huyện Yên Dũng, khởi hơn 48 tỷ đồng

Bắc Giang sắp đấu giá 46 lô đất tại huyện Yên Dũng, khởi hơn 48 tỷ đồng

Đơn vị có tài sản là Trung tâm phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Yên Dũng. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Nam, có địa chỉ tại số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, điện thoại: 02043 528 818/0948 988 668.

Đọc tiếp →