Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Dự án VSIP Hải Phòng giai đoạn 1 (đợt 1,2,..9); Dự án đầu tư cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thuỷ Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thuỷ Nguyên (Hạng mục cải tạo đường); Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân.

Thủy Triều là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía nam huyện. Xã có diện tích 5,65 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền.

 Xã Thủy Triều trên bản đồ Google vệ tinh.

Cụ thể, phía đông giáp xã Ngũ Lão và xã Lập Lễ; phía bắc giáp xã Trung Hà và xã Ngũ Lão; phía tây giáp các xã An Lư, Trung Hà và xã Dương Quan; phía nam giáp quận Ngô Quyền với sông Cấm làm ranh giới.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thủy Nguyên được UBND TP Hải Phòng phê duyệt ngày 13/6, xã Thủy Triều có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Dự án VSIP Hải Phòng giai đoạn 1 (đợt 1,2,..9); Dự án đầu tư cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thuỷ Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thuỷ Nguyên (Hạng mục cải tạo đường); Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân.

Xem chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thủy Nguyên TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Minh Đức là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía đông huyện. Thị trấn có diện tích 16,2 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía bắc giáp các xã Gia Đức và Gia Minh; phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh với sông Đá Bạch làm ranh giới; phía tây giáp xã Minh Tân; phía nam giáp xã Ngũ Lão và xã Tam Hưng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Núi Đèo là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở trung tâm huyện. Thị trấn có diện tích 1 km², giáp với nhiều thị trấn và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông và phía bắc giáp xã Thủy Đường; phía tây và phía nam giáp xã Thủy Sơn.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Dự án đầu tư cải tạo đường 359 đoạn từ Cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên; Dự án đầu tư cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thuỷ Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thuỷ Nguyên (Khu tái định cư);

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Trung Hà là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở gần trung tâm huyện. Xã có diện tích 4,14 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp xã Thuỷ Triều và xã Ngũ Lão; phía bắc giáp xã Minh Tân; phía tây giáp các xã Hoà Bình, An Lư; phía nam giáp xã An Lư.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm; Dự án đầu tư cải tạo đường 359 đoạn từ Cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên;

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Thiên Hương là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở gần trung tâm huyện. Xã có diện tích 5,73 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp xã Đông Sơn và xã Thủy Sơn; phía bắc giáp xã Mỹ Đồng và xã Đông Sơn; phía tây giáp xã Kiền Bái; phía nam giáp xã Hoa Động và xã Lâm Động.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Thủy Đường là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở gần trung tâm huyện. Xã có diện tích 5,16 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp xã An Lư; phía bắc giáp xã Hòa Bình; phía tây giáp thị trấn Núi Đèo và xã Thuỷ Sơn; phía nam giáp xã Dương Quan.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Phục Lễ là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía đông huyện. Xã có diện tích 5,95 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, phía đông giáp xã Tam Hưng và tỉnh Quảng Ninh với sông Đá Bạch làm ranh giới; phía bắc giáp xã Tam Hưng và xã Ngũ Lão; phía tây giáp xã Ngũ Lão; phía nam giáp xã Phả Lễ.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Tam Hưng là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía đông huyện. Xã có diện tích 7,27 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh với sông Đá Bạch làm ranh giới; phía bắc giáp thị trấn Minh Đức; phía tây và phía nam giáp xã Phục Lễ.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Liên Khê là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía bắc huyện. Xã có diện tích 14,85 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Quảng Thanh là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía tây huyện. Xã có diện tích 5,73 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp xã Chính Mỹ; phía bắc giáp xã Kỳ Sơn; phía tây giáp xã Phù Ninh và xã Hợp Thành; phía nam giáp xã Cao Nhân.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Lưu Kiếm là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở gần trung tâm huyện. Xã có diện tích 8,65 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp xã Minh Tân; phía bắc giáp xã Lưu Kỳ và xã Gia Minh; phía tây giáp xã Liên Khê; phía nam giáp các xã Kênh Giang và xã Hòa Bình.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Phả Lễ là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía đông huyện. Xã có diện tích 4,47 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh với sông Đá Bạch làm ranh giới; phía bắc giáp xã Phục Lễ; phía tây và phía nam giáp xã Lập Lễ.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Minh Tân là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở gần trung tâm huyện. Xã có diện tích 12,28 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp thị trấn Minh Đức; phía bắc giáp xã Gia Minh; phía tây giáp xã Lưu Kiếm; phía nam giáp các xã Hòa Bình, Trung Hà và Ngũ Lão.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Mỹ Đồng là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía tây huyện. Xã có diện tích 3,27 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp xã Đông Sơn và xã Thiên Hương; phía bắc giáp xã Kênh Giang và xã Chính Mỹ; phía tây giáp xã Cao Nhân; phía nam giáp xã Kiền Bái.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Ngũ Lão là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía đông huyện. Xã có diện tích 6,52 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, phía đông giáp xã Phục Lễ và xã Tam Hưng; phía bắc giáp thị trấn Minh Đức và xã Minh Tân; phía tây giáp xã Trung Hà và xã Thủy Triều; phía nam giáp xã Lập Lễ.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Lưu Kỳ là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía bắc huyện. Xã có diện tích 4,17 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, phía đông giáp xã Gia Minh; phía bắc giáp tỉnh Quảng Ninh với sông Đá Bạch làm ranh giới; phía tây giáp xã Liên Khê; phía nam giáp xã Lưu Kiếm.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Lập Lễ là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía đông huyện. Xã có diện tích 11,94 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh với sông Đá Bạch làm ranh giới; phía bắc giáp xã Ngũ Lão và xã Phả Lễ; phía tây giáp xã Thuỷ Triều; phía nam giáp đảo Vũ Yên.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022

Lâm Động là một trong 37 xã và thị trấn của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nằm ở phía nam huyện. Xã có diện tích 4,31 km², giáp với nhiều xã và thị trấn khác của huyện Thủy Nguyên và quận Hồng Bàng. Cụ thể, phía đông giáp xã Hoa Động; phía bắc giáp xã Thiên Hương; phía tây giáp xã Hoàng Động; phía nam giáp quận Hồng Bàng với sông Cấm làm ranh giới.

Đọc tiếp →