Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, thị trấn Liên Quan sẽ có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (Ngã ba Hòa Lạc – Ngã ba thị trấn Liên Quan); Trường mầm non 19/5; Đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ Km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730). L=1,53 km, Bn=12 m; Cải tạo, kè ao Đìa Tắm, Đụn Dương xóm Chốn thị Trấn Liên Quan; Xây dựng cổng, tường bao, cải tạo khuôn viên đến thờ Liệt sỹ huyện.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, thị trấn Liên Quan sẽ có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (Ngã ba Hòa Lạc – Ngã ba thị trấn Liên Quan); Trường mầm non 19/5; Đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ Km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730). L=1,53 km, Bn=12 m; Cải tạo, kè ao Đìa Tắm, Đụn Dương xóm Chốn thị Trấn Liên Quan; Xây dựng cổng, tường bao, cải tạo khuôn viên đến thờ Liệt sỹ huyện.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Thị trấn Liên Quan trên bản đồ Google vệ tinh.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Thất. Theo văn bản này, thị trấn Liên Quan có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Xây dựng Cầu Phú Thứ KM6+860 trên đường Tỉnh 420 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP Hà Nội.

- Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (Phần Kênh và các công trình trên kênh) (QLDA) của UBND huyện Thạch Thất.

- Cải tạo nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn của Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Cấp thoát nước và môi trường TP Hà Nội.

- Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất của Bảo hiểm XH thành phố.

- Đường trục TT hành chính huyện ( Nối từ TL 419  đoạn cổng UBND huyện - TL 420) của UBND huyện Thạch Thất.

- Cải tạo đường dây 110KV Hà Đông-Sơn Tây của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trông trên đất trồng lúa của UBND huyện Thạch Thất.

- Chuyển đất vườn, ao liền kề với đất ở và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư, thửa đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư của UBND huyện Thạch Thất.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Thất TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Yên Bình sẽ có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Mở rộng công trình đường 446 từ km0 + 00 đến Km15 +300.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Yên Trung sẽ có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Mở rộng công trình đường 446 từ km0 + 00 đến Km15 +300; Xây dựng nhà văn hóa thôn Luồng xã Yên Trung, thông Đồng Dâu xã Tiến Xuân; Dự án đường Láng Hòa Lạc – Hòa Bình (BOT) (phần bổ sung); Xử lý sạt trượt mái ra ly dương đoạn Km11+480 – Km11+780 đường Hòa Lạc – Hòa Bình.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Thạch Xá sẽ có 7 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Đường từ chùa Bảo Quang đi khu đấu giá Mả Cỏ xã Thạch Xá; Đường trục TT xã Thạch Xá (từ ĐT 419 – trung tâm xã Thạch Xá); Nâng cấp hệ thống tiêu Bình Phú; Kè ao rối chùa Tây Phương xã Thạch Xá; Xây dựng HTKT các khu đấu giá QSDĐ tại Mả Cổ (X2) xã Thạch Xá; Nhà văn hóa thôn 7 xã Thạch Xá; Kè, nạo vét ao Cửa Chùa, ao Đình Yên, ao Muống, ao Đồng Sống, ao Cá, ao Quán Hồ xã Thạch Xá.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Tiến Xuân sẽ có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Mở rộng công trình đường 446 từ km0 + 00 đến Km15 +300; Đường giao thông của trung tâm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Nút giao thông số 5 đấu nối tuyến số 01 với cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình); Đường giao thông, thoát nước từ 446 đi thôn Chùa 2 xã Tiến Xuân; Xây mới 12 phòng học, 2 bộ môn, hiệu bộ sân vườn, phụ trợ trường Mầm non Tiến Xuân (điểm thôn Chùa); Xây dựng nhà văn hóa thôn Luồng xã Yên Trung, thôn Đồng Dâu xã Tiến Xuân.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Thạch Hòa sẽ có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (Ngã ba Hòa Lạc – Ngã ba thị trấn Liên Quan); Xin thu hồi đất bổ sung dự án Khu dân dụng Bắc Phú Cát (phần mở rộng); Xây dựng tuyến đường dây 110KV đi nổi, đấu nối TBA 110KV Trung tâm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo đúng Quyết định số  1177/QĐ-BXD ngày 20/11/2013 của Bộ Xây dựng về hạ tầng kĩ thuật chung (QGHN 02).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Tân Xã sẽ có 7 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại khu Dây dọc (X4) xã Tân Xã; Trường mầm non Tân Xã; Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Sau Đình, Đồi Mới xã Tân Xã (phần bổ sung); Trường mầm non Tân Xã; Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn 6 xã Tân Xã (giáp đất dịch vụ và đường 419 – Tân Xã); Xây dựng mới đường DDH11 (đoạn từ DDH10 Tân Xã đi 420 Bình Yên); Xây dựng mới trạm biến áp 220/110kv Hòa Lạc và phần nối cấp 110/220KV.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Phùng Xá sẽ có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo, nâng cấp đường từ tỉnh lợ 419 vào sân vật xã Phùng Xá; Xây dựng điểm chợ xã Lại Thượng; chợ trung tâm xã Phùng Xá; Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ trạng Bùng Phùng Khắc Khoan xã Phùng Xá; Xây dựng mới 16 phòng học, 5 phòng bộ môn, hiệu bộ, khu thể chất, sân vườn, phụ trợ trường Tiểu học Phùng Xá.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Lại Thượng sẽ có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Xây dựng mới trạm bơm tiêu Lại Thượng thay thế Nhiệm vụ trạm bơm tiêu Lại Thương 1 và 2, huyện Thạch Thất; Xây dựng điểm chợ xã Lại Thượng; chợ trung tâm xã Phùng Xá; Nâng cấp Cải tạo Đê Tả Tích, lý trình từ K6+00-K16+500 huyện Thạch Thất; Xây dựng cầu Gấu xã Lại Thượng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Phú Kim sẽ có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (Phần kênh và các công trình trên kênh) (QLDA); Nâng cấp Cải tạo Đê Tả Tích, lý trình từ K6+00-K16+500 huyện Thạch Thất; Đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ Km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730). L=1,53 km, Bn=12 m; Nạo vét, kè ao Vối thôn Thủy Lai, ao Đình thôn Bách Kim xã Phú Kim; Xây dựng cầu Phú Kim xã Phú Kim; Xây mới 20 phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, bếp, sân vườn, phụ trợ trường Mầm non Phú Kim; Xây dựng nhà văn hóa thôn Bách Kim, Nội thôn xã Phú Kim.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Kim Quan sẽ có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Đường từ ĐT 419 – Cần Kiệm – Kim Quan – ĐT 420 (Đoạn từ ĐT 419 – Tân Xã đi ĐT 420), huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (Ngã ba Hòa Lạc – Ngã ba thị trấn Liên Quan); Cải tạo tuyến đường từ ĐT 419 - Cần Kiệm – Kim Quan – ĐT 420 (ĐH 11, đoạn từ Km0+00-Km1+35); Đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ Km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730). L=1,53 km, Bn=12 m.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hữu Bằng sẽ có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Trường THCS Hữu Bằng; Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Chàng Sơn (Chi phí GPMB, nhà hậu phúc, đường trục chính); Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Hữu Bằng; Nâng cấp hệ thông tiêu Bình Phú; Cụm công nghiệp Hữu Bằng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hương Ngải sẽ có 7 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (Phần Kênh và các công trình trên kênh) (QLDA); Tuyến 28: Đường Canh Nậu – Hiệp Thuận; Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại khu trung tâm xã Hương Ngải; Xây dựng HTKT đấy giá QSD đất tại khu Đồng Ngà (GĐ 3) xã Hương Ngải; Cải tạo ao đầu làng thôn 4 xã Hương Ngải; Cải tạo, nâng cấp mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Hương Ngải; Cải tạo, nâng cấp đường dân sinh từ khu đấu giá trung tâm đi trường mầm non trung tâm xã Hương Ngải.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đồng Trúc sẽ có 6 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo nâng cấp trục chính khu Tam cảnh xã Đồng Trúc; Xây dựng nhà văn hóa thôn xã Đồng Trúc (Xây mới khu Đồng Táng và Khu Ba; Cải tạo các khu Đồng Kho, Hòa Bình, Chầm Muộn, Trúc Voi và Chiến Thắng); Nạo vét, kè ao Giang, ao Đình Trúc Động, ao Đình Đồng Táng xã Đồng Trúc; Đường giao thông nông thôn xã Đồng Trúc (đoạn đổi Phe đi ao Đỉa Hoi; Đồng Kho – Gốc Gạo – Đình Đồng Táng); Xây dựng mới 16 phòng học, 6 phòng bộ môn, hiệu bộ, khu thể chất, sân vườn, phụ trợ trường THCS Đồng Trúc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Dị Nậu sẽ có 6 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Đường từ trường trung học cơ sở Dị Nậu đi Hiệp Thuận; Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại khu Đồng Định xã Dị Nậu; Nạo vét, kè ao khu trung tâm xã Dị Nậu; Xây dựng sân thể thao xã Dị Nậu; Đường giao thông từ thôn 3 xã Canh Nậu đi xã Dị Nậu; Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hạ Bằng sẽ có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo nâng cấp trục chính khu Tâm cảnh xã Đồng Trúc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đại Đồng sẽ có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (Phần Kênh và các công trình trên kênh) (QLDA); Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Đại Đồng; Cải tạo nâng cấp đường từ ao đình đi thôn Tây Trong xã Đại Đồng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Chàng Sơn sẽ có 6 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá Đồng Thông – Đồng bán xã Chàng Sơn; Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Chàng Sơn (Chi phí GPMB, nhà hậu phúc, đường trục chính), Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Hữu Bằng; Cải tạo tuyến đường từ ĐT 419-Cần Kiệm-Kim Quan-ĐT 420 (ĐH 11, đoạn từ Km0+00-Km1+35); Nạo vét, kè ao Huấn xã Chàng Sơn; Xây mới 24 phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, bếp, sân vườn, phụ trợ trường Mầm non Chàng Sơn; Cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn – Giai đoạn 2.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Cần Kiệm sẽ có 6 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cầu Cần Kiệm; Nâng cấp hệ thông tiêu Bình Phú; Cải tạo tuyến đường từ ĐT 419-Cần Kiệm-Kim Quan-ĐT 420 (ĐH 11, đoạn từ Km0+00-Km1+35); Trạm bơm tiêu Cần Kiệm; Cầu Cao Thiên; Đường H14: Đoàn từ Cụm công nghiệp xã Bình Phú – Cầu Phú Lễ xã Cần Kiệm (Tuyến số 39 cũ); Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.11 (Đoạn ĐH.06 đi cầu Cao Thiên) xã Cần Kiệm.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Canh Nậu sẽ có 7 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Đường từ trường trung học cơ sở Dị Nậu đi Hiệp Thuận; Xây dựng, cải tạo nhà văn hóa thôn xã Canh Nậu (xây mới thôn 8,10; cải tạo 3-4-5, 7); Xây dựng trường THPT Minh Hà; Tuyến 28; Đường Canh Nậu – Hiệp Thuận; Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Quân Kép (ký hiệu X1*); Xây dựng mới 25 phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, khu thể chất, bếp, sân vườn, phụ trợ trường Tiểu học Minh Hà B; Xây dựng nhà văn hóa thôn 3B xã Canh Nậu, thôn Phú Thụ xã Lại Thượng; Đường giao thông từ thôn 3 xã Canh Nậu đi xã Dị Nậu.

Đọc tiếp →