Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Thủy là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Thủy có diện tích 70,14 km², dân số năm 2019 là 8.962 người, mật độ dân số đạt 169 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Xã Lộc Thủy là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Thủy có diện tích 70,14 km², dân số năm 2019 là 8.962 người, mật độ dân số đạt 169 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Cụ thể, xã Lộc Thủy nằm về phía đông nam của huyện Phú Lộc; phía bắc giáp xã Lộc Vĩnh; phía nam giáp TP Đà Nẵng; phía đông giáp xã Lộc Tiến; phía tây giáp xã Lộc Trì.

Xã Lộc Thủy có 7 thôn gồm An Bàng, Phú Cường Xuyên, Phước Hưng, Thủy Cam, Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thôn, Thủy Yên Thượng.

  Xã Lộc Thủy trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt ngày 24/2/2022, xã Lộc Sơn có một số dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó bao gồm các dự án như dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Nước Ngọt xã, Lộc Thủy; nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Nghĩa trang nhân dân Chân Mây; công trình hồ Thủy Cam, huyện Phú Lộc;...

Xem chi tiết Danh mục các dự án kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc TẠI ĐÂY.

Xem thêm Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Thủy TẠI ĐÂY

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Trì là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Trì có diện tích 63,03 km², dân số năm 2019 là 6.575 người, mật độ dân số đạt 137 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Vinh Hiền là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Vinh Hiền có diện tích 22,0 km², dân số năm 2014 là 7.602 người, mật độ dân số đạt 345 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Hòa là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Hòa có diện tích 32,4 km², dân số năm 2019 là 2.648 người, mật độ dân số đạt 84 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Tiến là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Tiến có diện tích 54,15 km², dân số năm 2019 là 8.222 người, mật độ dân số đạt 158 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Vinh Hưng là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Vinh Hưng có diện tích 16,81 km², dân số năm 2019 là 6.770 người, mật độ dân số đạt 485 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Xuân Lộc là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Xuân Lộc có diện tích 44,11 km², dân số năm 2019 là 2.736 người, mật độ dân số đạt 62 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Sơn là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Sơn có diện tích 19,14 km², dân số năm 2019 là 8.580 người, mật độ dân số đạt 377 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Vinh Mỹ là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Vinh Mỹ có diện tích 8,15 km², dân số năm 2019 là 3.852 người, mật độ dân số đạt 472 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Vĩnh là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Vĩnh có diện tích 33,36 km², dân số năm 2019 là 6.841 người, mật độ dân số đạt 179 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Điền là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Điền có diện tích 115,65 km², dân số năm 2019 là 15.425 người, mật độ dân số đạt 133 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Cụ thể, phía đông giáp xã Lộc Vĩnh, phía tây giáp đầm Cầu Hai; phía nam giáp xã Lộc Trì, phía bắc giáp cửa Tư Hiền (xã Vinh Hiền). Tính đến năm 2015 (theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND tỉnh), xã Lộc Bình có 4 thôn: Hòa An, Mai Gia Phường, Tân An, Tân An Hải.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc Bổn là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Bổn có diện tích 27,19 km², dân số năm 2019 là 14.262 người, mật độ dân số đạt 375 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Giang Hải là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Giang Hải có diện tích 24,43 km², dân số năm 2018 là 6.740 người, mật độ dân số đạt 276 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Thị trấn Lăng Cô là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Thị trấn Lăng Cô có diện tích 105,5 km², dân số năm 2010 là 10.810người, mật độ dân số đạt 109 người/km². Thị trấn giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2022

Xã Lộc An là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc An có diện tích 26,96 km², dân số năm 2019 là 11.655 người, mật độ dân số đạt 494 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2021

Xã Vinh Mỹ là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Vinh Mỹ có diện tích 8,15 km², dân số năm 2019 là 3.852 người, mật độ dân số đạt 472 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang.

Đọc tiếp →

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Xã Xuân Lộc là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Xuân Lộc có diện tích 44,11 km², dân số năm 2019 là 2.736 người, mật độ dân số đạt 62 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông. 

Đọc tiếp →

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Trên địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là đường tỉnh lộ 14B. Bên cạnh đó, xã còn có 3 tuyến đường liên xã bao gồm: trục xã từ tỉnh lộ 14b (km8+900) đến nhà ông Long 3,7km được nhựa hoá; Tuyến trùng với Tỉnh lộ 14B (đoạn đi qua xã Xuân Lộc) dài 8,9km chạy xuyên suốt chiều dài của xã, có lộ giới đường 26m (nền đường rộng 9m); Tuyến đường Xuân Lộc - Lộc Hoà, dài 9,2 km, mặt cắt đường 16,5m. 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 2021

Xã Xuân Lộc là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Xuân Lộc có diện tích 44,11 km², dân số năm 2019 là 2.736 người, mật độ dân số đạt 62 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.

Đọc tiếp →