Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Tân Hiệp là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm gần trung tâm của huyện. Xã Tân Hiệp có diện tích 30,43 km², dân số tính đến năm 1999 là 3.251 người với mật độ dân số đạt 107 người/km².

Tân Hiệp là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm gần trung tâm của huyện. Xã Tân Hiệp có diện tích 30,43 km², dân số tính đến năm 1999 là 3.251 người với mật độ dân số đạt 107 người/km².

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Bình Dương

 Xã Tân Hiệp trên bản đồ Google vệ tinh.

Phía bắc của xã Tân Hiệp giáp xã An Thái, phía tây giáp xã An Linh, phía tây nam và nam giáp xã Tân Long, phía đông giáp xã Vĩnh Hoà, phía đông bắc giáp xã Phước Sang (đều thuộc huyện Phú Giáo). Một cạnh phía tây nam của xã Tân Hiệp là sông Bé. Trên địa bàn xã có một vài tuyến giao thông đáng chú ý như: HL507, HL508, HL509,...

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Giáo được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt ngày 5/4, xã Tân Hiệp có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau: Đường tạo lực Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên; Mở rộng đường ĐH 507.

Xem chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Giáo TẠI ĐÂY 

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp TẠI ĐÂY

TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022 18/08/2022 - 15:29

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Phước Vĩnh là thị trấn của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm ngay trung tâm của huyện. Thị trấn Phước Vĩnh có diện tích 32,56 km², dân số tính đến năm 2017 là 16.065 người với mật độ dân số đạt 493 người/km². Phía bắc và đông bắc của thị trấn Phước Vĩnh giáp xã An Bình, phía đông nam và nam giáp xã Tam Lập, phía tây giáp xã Vĩnh Hoà (đều thuộc huyện Phú Giáo).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

An Bình là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía đông của huyện. Xã An Bình có diện tích 63,83 km², dân số tính đến năm 1999 là 11.161 người với mật độ dân số đạt 175 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

An Linh là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía tây bắc của huyện. Xã An Linh có diện tích 25,15 km², dân số tính đến năm 2004 là 3.677 người với mật độ dân số đạt 146 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Phước Sang là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía bắc của huyện. Xã Phước Sang có diện tích 26,12 km², dân số tính đến năm 1999 là 2.549 người với mật độ dân số đạt 98 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

An Long là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía tây bắc của huyện. Xã An Long có diện tích 25,59 km², dân số tính đến năm 1999 là 1.839 người với mật độ dân số đạt 72 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Tân Long là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía tây của huyện. Xã Tân Long có diện tích 16,76 km², dân số tính đến năm 1999 là 4.939 người với mật độ dân số đạt 295 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Phước Hoà là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía nam của huyện. Xã Phước Hòa có diện tích 62,09 km², dân số tính đến năm 1999 là 9.524 người với mật độ dân số đạt 153 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Vĩnh Hoà là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía nam của huyện. Xã Vĩnh Hòa có diện tích 42,75 km², dân số tính đến năm 1999 là 8.749 người với mật độ dân số đạt 205 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

An Thái là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía bắc của huyện. Xã An Thái có diện tích 64,71 km², dân số tính đến năm 2004 là 3.794 người với mật độ dân số đạt 59 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương năm 2022

Tam Lập là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía đông nam của huyện. Phía tây của xã Tam Lập giáp thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình, Vĩnh Hoà và Phước Hoà (đều thuộc huyện Phú Giáo), phía bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía nam giáp thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Đọc tiếp →

Bản đồ quy hoạch giao thông xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương

Bản đồ quy hoạch giao thông xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương

Cụ thể, phía đông TP Thuận An giáp TP Dĩ An, phía tây giáp phường Thuận Giao (TP Thuận An), phía nam giáp phường Bình Hòa (TP Thuận An), phía bắc giáp phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) và thị xã Tân Uyên.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Vĩnh Hoà là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía nam của huyện. Xã Vĩnh Hòa có diện tích 42,75 km², dân số tính đến năm 1999 là 8.749 người với mật độ dân số đạt 205 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Tân Hiệp là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm gần trung tâm của huyện. Xã Tân Hiệp có diện tích 30,43 km², dân số tính đến năm 1999 là 3.251 người với mật độ dân số đạt 107 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã An Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

An Long là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía tây bắc của huyện. Xã An Long có diện tích 25,59 km², dân số tính đến năm 1999 là 1.839 người với mật độ dân số đạt 72 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

An Linh là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía tây bắc của huyện. Xã An Linh có diện tích 25,15 km², dân số tính đến năm 2004 là 3.677 người với mật độ dân số đạt 146 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Phước Sang là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía bắc của huyện. Xã Phước Sang có diện tích 26,12 km², dân số tính đến năm 1999 là 2.549 người với mật độ dân số đạt 98 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Phước Hoà là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía nam của huyện. Xã Phước Hòa có diện tích 62,09 km², dân số tính đến năm 1999 là 9.524 người với mật độ dân số đạt 153 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Tân Long là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía tây của huyện. Xã Tân Long có diện tích 16,76 km², dân số tính đến năm 1999 là 4.939 người với mật độ dân số đạt 295 người/km².

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương năm 2021

An Thái là một trong 11 thị trấn và xã của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm về phía bắc của huyện. Xã An Thái có diện tích 64,71 km², dân số tính đến năm 2004 là 3.794 người với mật độ dân số đạt 59 người/km².

Đọc tiếp →