Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch đô thị Hiệp Hòa

Cụ thể, tại xã Lương Phong, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 2 ha. Theo đó, điều chỉnh từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 1,8 ha) và đất khu dân cư hiện trạng (khoảng 0,2 ha) sang quy hoạch đất công trình giáo dục.

Một góc huyện Hiệp Hòa hiện nay. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Cụ thể, tại xã Lương Phong, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 2 ha. Theo đó, điều chỉnh từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 1,8 ha) và đất khu dân cư hiện trạng (khoảng 0,2 ha) sang quy hoạch đất công trình giáo dục.

Lý do điều chỉnh là để thực hiện dự án trường mầm non Lương Phong số 1 theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tại xã Châu Minh, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 3 ha. Theo đó, điều chỉnh khoảng 3 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công trình giáo dục (khoảng 2 ha) và đất thể dục thể thao (khoảng 1 ha).

Lý do điều chỉnh để thực hiện các dự án trường tiểu học và sân thể thao xã Châu Minh theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Đô thị Hiệp Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 20.600 ha. Quy mô dấn số đến năm 2035 dự kiến là 310.000 người. Tổng dân số nội thị khoảng 153.000 người. Đô thị này bao gồm toàn bộ phạm vi huyện Hiệp Hòa.

Về tính chất. đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, động lực phát triển phía tây tỉnh Bắc Giang, là trung tâm công nghiệp, công nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ thương mại. 

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Đường sẽ mở ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Xuân Cẩm có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường Vành Đai 4 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Xuân Cẩm có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thường Thắng có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT296 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thường Thắng có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thanh Vân có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường QL37 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thanh Vân có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thái Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường 276 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thái Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Quang Minh có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT296 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Quang Minh có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Xã Ngọc Sơn có diện tích 10,05 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tân Yên, phía đông nam và phía nam giáp xã Lương Phong, phía tây giáp xã Hoàng An, phía bắc giáp các xã Hoàng Lương và Hoàng Thanh.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Mai Đình có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT295 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Mai Đình có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Xã Mai Trung có diện tích 10,23 km², nằm ở phía tây nam của huyện Hiệp Hòa, cách trung tâm huyện khoảng 8km, cách TP Bắc Giang 35km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Thường Thắng, Bắc Lý, Phía tây giáp xã Hợp Thịnh, Phía bắc Giáp xã Hùng Sơn, Phía nam giáp xã Xuân Cẩm và sông Cầu.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hợp Thịnh có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT296 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Hợp Thịnh có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Lương Phong có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường QL37 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Lương Phong có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hương Lâm có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT295 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Hương Lâm có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Xã Hùng Sơn có diện tích 4,47 km², có vị trí địa lý: Phía đông nam giáp xã Thường Thắng, phía tây nam giáp xã Đức Thắng, phía tây giáp xã Quang Minh, phía nam giáp xã Mai Trung, phía bắc giáp các xã Hòa Sơn và Thái Sơn.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hoàng Vân có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường QL37 gần địa bàn phường giúp người dân xã Hoàng Vân có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hoàng Thanh có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT297 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Hoàng Thanh có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hoàng Lương có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường QL37 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Hoàng Lương có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hoàng An có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường QL37 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Hoàng An có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hòa Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT296 gần địa bàn phường giúp người dân xã Hòa Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Thắng cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, cách Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) 30km, cách thành phố Bắc Giang 30km, cách thành phố Bắc Ninh 30km, cách thành phố Thái Nguyên 40km nên có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội với hệ thống giao thông liên kết với các trung tâm kinh tế lớn.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường sẽ mở ở xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đồng Tân có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT287 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Đồng Tân có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Đọc tiếp →