Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Suối Tiên là một xã đồng bằng xen kẽ địa hình đồi núi của huyện Diên Khánh, có diện tích tự nhiên 2.526 ha, địa hình của xã thấp dần từ tây nam sang đông bắc. Về vị trí địa lý, phía đông xã giáp với xã Suối Hiệp; phía tây giáp với khu vực núi Hòn Bà; phía nam giáp với xã Suối Cát; phía bắc giáp với xã Diên Lộc.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Suối Tiên là một xã đồng bằng xen kẽ địa hình đồi núi của huyện Diên Khánh, có diện tích tự nhiên 2.526 ha, địa hình của xã thấp dần từ tây nam sang đông bắc. Về vị trí địa lý, phía đông xã giáp với xã Suối Hiệp; phía tây giáp với khu vực núi Hòn Bà; phía nam giáp với xã Suối Cát; phía bắc giáp với xã Diên Lộc.

Xã nằm cách trung tâm huyện khoảng 11 km theo đường bộ của Quốc lộ 1A và Hương lộ 39.

TIN LIÊN QUAN

Đường sẽ mở ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 29/12/2022 - 00:00

Trong tương lai, xã Suối Tiên sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 2 km, và đi qua khu vực thôn kinh tế mới.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Suối Tiên có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Suối Tiên thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa:

Đường sẽ mở ở xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Xã Suối Tiên trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Suối Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường viền màu xanh là đường sẽ mở theo quy hoạch.

 Đoạn đường dài khoảng 2 km, và đi qua khu vực thôn kinh tế mới, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Suối Tiên trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Suối Tiên TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Suối Tiên TẠI ĐÂY.

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Đường sẽ mở ở xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Suối Tiên là một xã đồng bằng xen kẽ địa hình đồi núi của huyện Diên Khánh, có diện tích tự nhiên 2.526 ha, địa hình của xã thấp dần từ tây nam sang đông bắc. Về vị trí địa lý, phía đông xã giáp với xã Suối Hiệp; phía tây giáp với khu vực núi Hòn Bà; phía nam giáp với xã Suối Cát; phía bắc giáp với xã Diên Lộc.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Thạnh thuộc trung tâm huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có ranh giới phía đông giáp xã Diên Toàn; phía tây giáp xã Diên Lạc, Diên Bình; phía nam giáp xã Suối Hiệp; phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh. Xã Diên Thạnh cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 10 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Thạnh thuộc trung tâm huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có ranh giới phía đông giáp xã Diên Toàn; phía tây giáp xã Diên Lạc, Diên Bình; phía nam giáp xã Suối Hiệp; phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh. Xã Diên Thạnh cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 10 km.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Thọ nằm cách trung tâm huyện Diên Khánh 9 km về phía tây với phía đông giáp với xã Diên Phước; phía nam giáp xã Diên Tân; phía tây giáp xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh); phía bắc giáp Sông Cái và xã Diên Lâm. Trước đây xã Diên Thọ còn bao gồm cả vùng sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh) và thôn Láng Nhớt (xã Diên Tân).

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Thọ nằm cách trung tâm huyện Diên Khánh 9 km về phía tây với phía đông giáp với xã Diên Phước; phía nam giáp xã Diên Tân; phía tây giáp xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh); phía bắc giáp Sông Cái và xã Diên Lâm. Trước đây xã Diên Thọ còn bao gồm cả vùng sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh) và thôn Láng Nhớt (xã Diên Tân).

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Toàn nằm phía đông nam huyện Diên Khánh, cách trung tâm huyện khoảng hai km, cách TP Nha Trang 10 km về phía tây. Về vị trí địa lý của xã, phía bắc xã giáp thị trấn Diên Khánh; phía nam giáp huyện Cam Lâm và TP Nha Trang; phía đông giáp xã Diên An; phía tây giáp xã Diên Thạnh và Suối Hiệp; phía đông nam giáp với núi Chín Khúc nằm trong dãy núi Đồng Bò.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Toàn nằm phía đông nam huyện Diên Khánh, cách trung tâm huyện khoảng hai km, cách TP Nha Trang 10 km về phía tây. Về vị trí địa lý của xã, phía bắc xã giáp thị trấn Diên Khánh; phía nam giáp huyện Cam Lâm và TP Nha Trang; phía đông giáp xã Diên An; phía tây giáp xã Diên Thạnh và Suối Hiệp; phía đông nam giáp với núi Chín Khúc nằm trong dãy núi Đồng Bò.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Xuân nằm ở phía tây bắc của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa với ranh giới phía đông giáp xã Diên Lâm; phía tây giáp xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh); phía nam giáp xã Diên Đồng và phía bắc giáp núi Hòn Dữ và xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh).

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Xuân nằm ở phía tây bắc của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa với ranh giới phía đông giáp xã Diên Lâm; phía tây giáp xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh); phía nam giáp xã Diên Đồng và phía bắc giáp núi Hòn Dữ và xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh).

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Suối Hiệp nằm về phía nam huyện Diên Khánh cách trung tâm huyện hơn 4 km và TP Nha Trang 15 km về phía tây. Phía đông xã giáp núi Hoàng Ngưu (Suối Đỗ); phía tây giáp xã Diên Bình, xã Suối Tiên; phía nam giáp xã Suối Cát; phía bắc giáp xã Diên Thạnh, xã Diên Toàn.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Suối Hiệp nằm về phía nam huyện Diên Khánh cách trung tâm huyện hơn 4 km và TP Nha Trang 15 km về phía tây. Phía đông xã giáp núi Hoàng Ngưu (Suối Đỗ); phía tây giáp xã Diên Bình, xã Suối Tiên; phía nam giáp xã Suối Cát; phía bắc giáp xã Diên Thạnh, xã Diên Toàn.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Phú nằm về hướng đông bắc huyện Diên Khánh, cách TP Nha Trang 6 km về hướng tây bắc. Phía nam xã tiếp giáp sông Cái; phía bắc giáp núi Hòn Chùa,; phía tây giáp xã Diên Điền và thị trấn Diên Khánh; phía đông giáp xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang).

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Diên Phước là một trong 18 xã và thị trấn của huyện Diên Khánh với phía bắc giáp sông Cái, bên kia sông là xã Diên Lâm; phía nam giáp với xã Diên Hòa; phía đông giáp với xã Diên Lạc, phía tây giáp Diên Thọ. Phía bắc xã có hai thôn gồm Phước Tuy 1 và Phước Tuy 2. Phía Nam xã là hai thôn An Định và Phò Thiện.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Diên Phước là một trong 18 xã và thị trấn của huyện Diên Khánh với phía bắc giáp sông Cái, bên kia sông là xã Diên Lâm; phía nam giáp với xã Diên Hòa; phía đông giáp với xã Diên Lạc, phía tây giáp Diên Thọ. Phía bắc xã có hai thôn gồm Phước Tuy 1 và Phước Tuy 2. Phía Nam xã là hai thôn An Định và Phò Thiện.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Tân cách trung tâm huyện Diên Khánh 15 km về phía tây nam với phía đông giáp với xã Diên Phước, xã Diên Lộc; phía tây giáp với xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh); phía nam giáp núi Hòn Bà, núi Hòn Chuông; phía bắc giáp với xã Diên Thọ, núi Hòn Ngang, núi Hòn Gia Lữ.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Tân cách trung tâm huyện Diên Khánh 15 km về phía tây nam với phía đông giáp với xã Diên Phước, xã Diên Lộc; phía tây giáp với xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh); phía nam giáp núi Hòn Bà, núi Hòn Chuông; phía bắc giáp với xã Diên Thọ, núi Hòn Ngang, núi Hòn Gia Lữ.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Diên Sơn là xã đồng bằng, cách trung tâm huyện Diên Khánh 2 km về phía bắc. Phía đông xã giáp xã Diên Điền; phía tây giáp xã Diên Lâm; phía nam giáp thị trấn Diên Khánh; phía bắc tiếp giáp vùng đồng bằng và các dãy núi. Dân số năm 2020 có 11.738 khẩu với 3.095 hộ, phân bố trong 7 thôn. Diện tích tự nhiên của xã Diên Sơn là 2.351,12 ha.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Diên Sơn là xã đồng bằng, cách trung tâm huyện Diên Khánh 2 km về phía bắc. Phía đông xã giáp xã Diên Điền; phía tây giáp xã Diên Lâm; phía nam giáp thị trấn Diên Khánh; phía bắc tiếp giáp vùng đồng bằng và các dãy núi. Dân số năm 2020 có 11.738 khẩu với 3.095 hộ, phân bố trong 7 thôn. Diện tích tự nhiên của xã Diên Sơn là 2.351,12 ha.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Xã Diên Lâm nằm về phía tây bắc huyện Diên Khánh với phía đông giáp xã Diên Sơn; phía nam giáp dòng sông Cái; phía tây giáp xã Diên Xuân, Diên Đông; phía băc giáp dãy núi Đá Đen, Hòn Dữ. Diên Lâm cách trung tâm huyện Diên Khánh 6 km và cách TP Nha Trang 19 km về huớng tây bắc. Về diện tích tự nhiên, xã Diên Lâm có tổng diện tích 7.388 ha.

Đọc tiếp →