Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Quảng Nam dự kiến sáp nhập TP Tam Kỳ - huyện Núi Thành, đưa Điện Bàn lên thành phố

Các đô thị bao gồm một đô thị loại II là TP Tam Kỳ; một đô thị loại III là TP Hội An; 4 đô thị loại IV là thị trấn Núi Thành, TX Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam; 17 đô thị loại 5 là thị trấn Phú Thịnh; ĐTM Tam Dân, ĐTM Duy Nghĩa – Duy Hải, ĐTM Bình Minh, thị trấn Ái Nghĩa, ĐTM Đại Hiệp, thị trấn Đông Phú, thị trấn Hương An, thị trấn Tân Bình, thị trấn Tiên Kỳ, thị trấn Khâm Đức, thị trấn Trà My, thị trấn Thạnh Mỹ, thị trấn  P'Rao, thị trấn Trung Phước, thị trấn Tắc Pỏ, thị trấn Tơ Viêng.

Một góc TX Điện Bàn hiện nay. (Ảnh: Báo Công thương).

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, về hệ thống đô thị đến năm 2030, tỉnh này  dự kiến có 25 đô thị, tỉ lệ đô thị hóa đạt hơn 40%.

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh khoảng 37%, trong đó vùng Đông đạt hơn 39%, vùng Tây 17,6%. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt hơn 40%, trong đó vùng Đông 44,5%, vùng Tây 19,6%.

Về phân loại đô thị, năm 2020, tỉnh Quảng Nam hiện có 19 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 26%. Đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam dự kiến có 23 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,4%.

Các đô thị bao gồm một đô thị loại II là TP Tam Kỳ; một đô thị loại III là TP Hội An; 4 đô thị loại IV là thị trấn Núi Thành, TX Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam; 17 đô thị loại 5 là thị trấn Phú Thịnh; ĐTM Tam Dân, ĐTM Duy Nghĩa – Duy Hải, ĐTM Bình Minh, thị trấn Ái Nghĩa, ĐTM Đại Hiệp, thị trấn Đông Phú, thị trấn Hương An, thị trấn Tân Bình, thị trấn Tiên Kỳ, thị trấn Khâm Đức, thị trấn Trà My, thị trấn Thạnh Mỹ, thị trấn  P'Rao, thị trấn Trung Phước, thị trấn Tắc Pỏ, thị trấn Tơ Viêng.

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam dự kiến có 25 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%. Các đô thị bao gồm hai đô thị loại II là TP Tam Kỳ, TP Hội An; một đô thị loại III là TX Điện Bàn; 4 đô thị loại IV là thị trấn Núi Thành, thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam, thị trấn Ái Nghĩa.

18 đô thị loại V là thị trấn Phú Thịnh, thị trấn Tam Dân, thị trấn Duy Nghĩa - Duy Hải, thị trấn Kiểm Lâm, thị trấn Bình Minh, thị trấn Đại Hiệp, thị trấn Đông Phú, thị trấn Hương An, thị trấn Tân Bình, ĐTM Việt An, thị trấn Tiên Kỳ, thị trấn Khâm Đức, thị trấn Trà My, thị trấn Thạnh Mỹ, thị trấn P'Rao, thị trấn Trung Phước, thị trấn Tắc Pỏ, thị trấn Tơ Viên.

 (Ảnh chụp từ văn bản quy hoạch).

Về một số định hướng phát triển, tỉnh này dự kiến sáp nhập TP Tam Kỳ - huyện Núi Thành giai đoạn 2026 - 2030, định hướng phát triển lên đô thị loại I.

TX Điện Bàn đến năm 2030 nâng cấp lên thành cấp hành chính là thành phố; huyện Duy Xuyên: Đến năm 2030 đô thị Nam Phước mở rộng kết nối với đô thị Duy Nghĩa - Duy Hải, đô thị Kiểm Lâm và các xã lân cận nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Duy Xuyên.

Huyện Thăng Bình đến năm 2030 đô thị Hà Lam mở rộng kết nối với đô thị Bình Minh và các xã lân cận, nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Thăng Bình.

Các đô thị Tắc Pỏ, thị trấn Tơ Viêng hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2021 - 2025; đô thị Tam Dân, Đại Hiệp hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Quảng Nam sẽ đấu thầu làm hai khu dân cư hơn 270 tỷ ở Điện Bàn

Quảng Nam sẽ đấu thầu làm hai khu dân cư hơn 270 tỷ ở Điện Bàn

Phạm vi sử dụng đất dự án khoảng 8,5 ha. Ranh giới phía đông bắc giáp khu Trung tâm hành chính Điện Thắng Trung; phía tây bắc giáp kênh thủy lợi; phía đông nam giáp đường nhựa hiện trạng, đất ở, đất hoa màu; phía tây nam giáp đường, đất ở.

Đọc tiếp →