Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Những tuyến đường này giúp người dân xã Trung Thạnh có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, đường DT921 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Trung Thạnh có thể di chuyển tới các tỉnh miền tây...

Xã Trung Thạnh là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông và bắc giáp quận Thốt Nốt, phía tây giáp xã Trung An, phía nam giáp xã Trung Hưng.

Trên địa bàn xã Trung Thạnh hiện nay có nhiều tuyến đường lớn đã được mở, trong đó phải kể đến tuyến huyết mạch là: Nguyễn Trọng Quyền

Những tuyến đường này giúp người dân xã Trung Thạnh có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, đường DT921 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Trung Thạnh có thể di chuyển tới các tỉnh miền tây...

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Trung Thạnh được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Thạnh là đường Nguyễn Trọng Quyền nối dài tới đường gần rạch Mương Gò. Đường này có chiều dài 1,2km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ:

Đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Xã Trung Thạnh trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Xã Trung Thạnh trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Ví dụ, trong khoanh tròn màu xanh có một đường giao thông được quy hoạch. Đây chính là đường sẽ mở: đường Nguyễn Trọng Quyền nối dài tới đường gần rạch Mương Gò.

Đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Trọng Quyền nối dài tới đường gần rạch Mương Gò sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

- Xem thêm đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Trung Thạnh TẠI ĐÂY.

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Những tuyến đường này giúp người dân xã Trung Thạnh có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, đường DT921 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Trung Thạnh có thể di chuyển tới các tỉnh miền tây...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Trung Hưng là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông bắc giáp quận Ô Môn, phía đông bắc giáp xã Trung Thạnh, phía đông nam giáp xã Thới Hưng, phía tây nam giáp xã Thạnh Phú, phía tây bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Trung An là một xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), với diện tích 11,98 km², có vị trí địa lý: Phía đông bắc giáp quận Thốt Nốt, phía tây và phía bắc giáp huyện Thới Lai, phía nam giáp các xã Trung Thạnh và Trung Hưng.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thới Xuân có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, đường DT919 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thới Xuân có thể di chuyển tới các tỉnh miền tây...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thới Xuân có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, đường DT919 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thới Xuân có thể di chuyển tới các tỉnh miền tây...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Thới Hưng là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông bắc giáp quận Ô Môn, phía đông nam giáp huyện Thới Lai, phía tây bắc giáp xã Trung Hưng, phía tây nam giáp xã Đông Thắng.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Thới Hưng là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông bắc giáp quận Ô Môn, phía đông nam giáp huyện Thới Lai, phía tây bắc giáp xã Trung Hưng, phía tây nam giáp xã Đông Thắng.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Thới Đông là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông và phía đông bắc giáp xã Thới Xuân, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía bắc giáp xã Thạnh Phú, phía nam giáp huyện Thới Lai.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Thới Đông là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông và phía đông bắc giáp xã Thới Xuân, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía bắc giáp xã Thạnh Phú, phía nam giáp huyện Thới Lai.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Thạnh Phú là một xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), với diện tích 95,71 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Trung Hưng, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh, phía nam giáp các xã Thới Xuân, Đông Thắng, Thới Hưng.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Đông Thắng là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Đông Hiệp, phía tây giáp xã Thới Đông, phía bắc giáp xã Vĩnh Thạnh, phía nam giáp huyện Thới Lai.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xã Đông Thắng là một trong 9 xã của huyện Cờ Đỏ (thuộc TP Cần Thơ), có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Đông Hiệp, phía tây giáp xã Thới Đông, phía bắc giáp xã Vĩnh Thạnh, phía nam giáp huyện Thới Lai.

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đông Hiệp có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, đường DT922 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Đông Hiệp có thể di chuyển tới các tỉnh miền tây...

Đọc tiếp →

Đường sẽ mở ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Đường sẽ mở ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đông Hiệp có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, đường DT922 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Đông Hiệp có thể di chuyển tới các tỉnh miền tây...

Đọc tiếp →