Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hoàng Diệu hiện chưa có dự án nào sẽ thu hồi đất để triển khai.

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Hoàng Diệu. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Chương Mỹ).

Hoàng Diệu là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích là 8,06 km², dân số tính đến năm 1999 là 8.381 người với mật độ dân số đạt 1.040 người/km².

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hoàng Diệu hiện chưa có dự án nào sẽ thu hồi đất để triển khai.

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Hoàng Diệu trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ. Theo văn bản này, xã Hoàng Diệu hiện có thêm 2 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án: 

- Đường dây 500KV tây Hà Nội - Thường Tín

- Giao đất ở (xử lý theo đơn thư của các hộ dân).

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Là một xã thuần nông lại nằm cách xa trung tâm huyện nên điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới là sơ sở quan trọng để địa phương có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân của xã Đồng Lạc.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đồng Phú hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Phú Nam An là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích 3,37 km², dân số tính đến năm 1999 là 3.657 người với mật độ dân số đạt 1.085 người/km². Xã bao gồm thôn Nam Mẫu, thôn Từ La, thôn Tân Thôn, thôn An Thái, xóm Lợi Hà, thôn Mỗ Xá (xóm Ngoài, xóm Cốc Chùa, xóm Tây Bắc, xóm Cõi, xóm Giữa, xóm Kho, xóm Mới).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoà Chính, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoà Chính, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Hoà Chính là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây Nam và nằm ở cuối huyện Chương Mỹ. Xã có 4 thôn, bao gồm: Lưu Xá, Phụ Chính, Lý Nhân và Yên Nhân.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Trần Phú là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích 16,48 km², dân số tính đến năm 1999 là 7.556 người với mật độ dân số đạt 458 người/km². Xã Trần Phú có 13 thôn, bao gồm: Hồng Thái, Trung Tiến, Thướp, Nghè, Dương Kệ, Kỳ Viên, Hưng Thịnh, Tân Hội, Vôi Đá, Miếu Môn, Tân Lập, Đồng Ké, Phú Mỹ.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hồng Phong hiện chưa có dự án nào sẽ thu hồi đất để triển khai.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Thượng Vực là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích là 4,79 km², dân số tính đến năm 1999 là 5.728 người với mật độ dân số đạt 1.196 người/km². Xã có 5 thôn, xóm, bao gồm: An Mỹ, An Thượng, Đồng Luân, Trung Vực Ngoài và Trung Vực Trong.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Lam Điền hiện có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là dự án: Các khu đất đấu giá trên địa bàn các xã và thị trấn.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Văn Võ là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích là 4,69 km², dân số tính đến năm 1999 là 7.277 người với mật độ dân số đạt 1.552 người/km². Xã có 2 thôn, 7 xóm. Thôn Văn La gồm có: Xóm 1, Xóm 25 và Xóm 68. Thôn Võ Lao gồm có: Xóm Cấp Tiến, Xóm Cộng Hòa, Xóm Nguyễn Trãi và Xóm Tân Hợp.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Hợp Đồng là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hợp Đồng hiện có 2  dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án: 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Hương, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Thuỵ Hương, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Thuỵ Hương hiện có 2 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là các dự án:

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Trung Hoà là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích 6,62 km² với dân số tính đến năm 1999 là 8.735 người và mật độ dân số đạt 1.319 người/km². Xã có 3 thôn, xóm: Chi Nê, Tinh Mỹ, Trung Cao.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Cụ thể, phía Đông xã Trường Yên giáp xã Ngọc Hòa và xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ); phía Tây giáp xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ); phía Nam giáp xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ), phía Bắc giáp xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ). Xã Trường Yên nằm gần trung tâm của huyện Chương Mỹ.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đại Yên hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Tốt Động hiện có 2 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án:

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Nam Phương Tiến hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất xã Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Mỹ Lương hiện có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là dự án: Nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Trôĩ đoạn từ Thị trấn Chúc Sơn tới đường Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, thị trấn Chúc Sơn hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, thị trấn Xuân Mai hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Đọc tiếp →