Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Huyện An Dương, Hải Phòng

Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Dầu nối xã Lê Thiện - An Hòa, An Dương, Hải Phòng

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong hồ sơ dự thảo quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Dầu dự kiến được xây dựng ở huyện An Dương.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong hồ sơ dự thảo quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Dầu dự kiến được xây dựng ở huyện An Dương.

Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường kết nối quốc lộ 5 với đường Nguyễn Trường Tộ kéo dài từ nút giao QL10 qua KCN An Dương. Cụ thể, cầu và đường dẫn có thể thuộc địa bàn các xã Lê Thiện và An Hòa, huyện An Dương.

Tuyến đường nếu trên theo dự kiến quy hoạch sẽ kết nối với quốc lộ 5 đoạn ga Dụ Nghĩa. Tuyến đi qua một số nhà dân thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện.

Đoạn đầu tuyến thuộc địa bàn xã Đại Bản, đi qua khu vực chùa An Phú, hướng về thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện.

Cầu vượt sông Dầu theo dự kiến quy hoạch sẽ đi qua khu vực gần trạm bơm An Hòa.

Theo dự kiến quy hoạch, cầu sẽ đi qua khu vực thôn Hà Nhuận, xã An Hòa.

Về cơ bản, cầu vượt sông Dầu chủ yếu đi qua đất nông nghiệp.

Bên phía xã An Hòa, đường dẫn đi qua khu vực thôn Hà Nhuận.

Đoạn tuyến này có thể đi qua một số nhà dân thuộc địa bàn thôn Hà Nhuận, xã An Hòa.

Theo quy hoạch, tuyến đường từ quốc lộ 5 đi xã An Hòa sẽ giao với đường quy hoạch kéo dài đường Nguyễn Trường Tộ qua KCN An Dương sang tỉnh Hải Dương.

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Hải Phòng bổ sung thêm 2 dự án công nghiệp tại An Dương vào quy hoạch

Hải Phòng bổ sung thêm 2 dự án công nghiệp tại An Dương vào quy hoạch

Theo Cổng tin tức TP Hải Phòng, thành phố vừa phê duyệt bổ sung 2 Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện An Dương vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp TP Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đọc tiếp →

Hải Phòng bổ sung thêm 2 dự án công nghiệp tại An Dương vào quy hoạch

Hải Phòng bổ sung thêm 2 dự án công nghiệp tại An Dương vào quy hoạch

Theo Cổng tin tức TP Hải Phòng, thành phố vừa phê duyệt bổ sung 2 Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện An Dương vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp TP Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu hè ông Nại, thôn 4; Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu cửa ông Trễnh, thôn 5; Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Vườn Cam, thôn 5; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu hộ ông Triệu thôn 3;

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía nam của xã Lê Thiện giáp các xã Hồng Phong và Tân Tiến (huyện An Dương), phía tây nam giáp xã An Hoà (huyện An Dương), phía đông nam giáp xã An Hưng (huyện An Dương), phía đông giáp xã Đại Bản (huyện An Dương), các phía còn lại của xã giáp tỉnh Hải Dương. Cạnh phía đông bắc của xã Lê Thiện là sông Kinh Môn.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía tây nam và nam của xã Đại Bản giáp xã Lê Thiện (huyện An Dương), phía nam giáp xã An Hưng (huyện An Dương), phía đông nam giáp xã An Hồng (huyện An Dương), các phía còn lại của xã Đại Bản giáp tỉnh Hải Dương. Cạnh phía bắc của xã Đại Bản là sông Vận, sông Kinh Môn.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía bắc của xã Tân Tiến giáp với các xã Lê Thiện và An Hưng (huyện An Dương), phía đông giáp xã An Hưng (huyện An Dương), phía đông nam giáp xã Nam Sơn (huyện An Dương), phía nam giáp xã Bắc Sơn (huyện An Dương), phía tây giáp xã Hồng Phong (huyện An Dương).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía bắc của xã Đồng Thái giáp thị trấn An Dương (huyện An Dương), phía đông bắc và đông giáp xã An Đồng (huyện An Dương), phía tây giáp các xã Đặng Cương và Hồng Thái (huyện An Dương), các phía còn lại của xã giáp quận Kiến An (thành phố Hải Phòng).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía nam của xã Nam Sơn giáp thị trấn An Dương (huyện An Dương), phía đông nam giáp xã An Đồng (huyện An Dương), phía tây nam giáp xã Lê Lợi (huyện An Dương), phía tây giáp xã Bắc Sơn (huyện An Dương), phía tây bắc giáp xã Tân Tiến (huyện An Dương), phía bắc và đông giáp quận Hồng Bàng (thảnh phố Hải Phòng). Cạnh phía nam của xã Nam Sơn là sông Rế.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 5A tại xã Hồng Phong phục vụ giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2003 và đấu giá quyền sử dụng đất; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 5B tại xã Hồng Phong phục vụ giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2003, đấu giá quyền sử dụng đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp An Dương;

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía bắc của xã Lê Lợi giáp các xã Hồng Phong, Bắc Sơn (huyện An Dương), phía đông bắc giáp xã Nam Sơn (huyện An Dương), phía đông giáp thị trấn An Dương (huyện An Dương), phía nam giáp các xã Quốc Tuấn và Đặng Cương (huyện An Dương), phía tây nam và tây giáp huyện An Lão (thành phố Hải Phòng). 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía bắc của xã Quốc Tuấn giáp xã Lê Lợi (huyện An Dương), phía đông bắc và đông giáp xã Đặng Cương (huyện An Dương), phía đông giáp xã Hồng Thái (huyện An Dương), phía tây và phía nam giáp huyện An Lão (thành phố Hải Phòng). 

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía tây bắc của xã An Đồng giáp xã Nam Sơn và thị trấn An Dương (huyện An Dương), phía tây và tây nam giáp xã Đồng Thái (huyện An Dương), phía đông nam giáp quận Lê Chân (thành phố Hảo Phòng), phía bắc và đông bắc giáp quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng). Cạnh phía bắc và đông bắc của xã là sông Rế, cạnh phía đông nam là sông Tam Bạc. Xã An Đồng có bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 và bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng nằm ở địa bàn phía tây nam.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía tây bắc của xã An Hưng giáp xã Đại Bản (huyện An Dương), phía đông bắc và đông giáp xã An Hồng (huyện An Dương), phía tây giáp xã Lê Thiện (huyện An Dương), phía tây nam và nam giáp xã Tân Tiến (huyện An Dương), phía đông nam giáp quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng).

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía tây bắc của xã An Hồng giáp xã Đại Bản (huyện An Dương), phía tây giáp xã An Hưng (huyện An Dương), phía đông bắc và phía đông giáp huyện Thuỷ Nguyên (thành phố Hải Phòng), phía nam và tây nam giáp huyện Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng). Cạnh phía đông bắc và đông của xã An Hồng là sông Cấm.

Đọc tiếp →

Kế hoạch sử dụng đất xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Phía đông của xã An Hoà giáp xã Hồng Phong (huyện An Dương), phía đông bắc giáp xã Lê Thiện (huyện An Dương), các phía còn lại của xã An Hoà giáp tỉnh Hải Dương. Xã An Hoà được bao bọc hầu hết bởi sông, như sông Ba Mia ở cạnh phía tây, sông Lạch Tray ở cạnh phía nam,...

Đọc tiếp →